คำว่า ' โรคหัวใจขาดเลือด ' ในภาษาจีน คือ 心肌梗塞 ( xīn jī gĕng sè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 心肌梗塞

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
低血压dīxuèyā ความดันต่ำ
感冒gǎn mào เป็นหวัด
流感liú gǎn โรคไข้หวัดใหญ่
禽流感qín liú gǎn ไข้หวัดนก
肺病fèi bìng วัณโรค

 

 

คำศัพท์น่ารู้