คำว่า ' ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ' ในภาษาจีน คือ 急性阑尾炎 ( jí xìng lán wěi yán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 急性阑尾炎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
咽炎yān yán คอหอยอักเสบ
乳房癌rǔ fáng ái มะเร็งเต้านม
肠炎chángyán ลำไส้อักเสบ
阑尾炎lán wĕi yán ไส้ติ่งอักเสบ
慢性阑尾炎màn xìng lán wěi yán ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง

 

 

คำศัพท์น่ารู้