คำว่า ' ไตอักเสบ ' ในภาษาจีน คือ 肾炎 ( shènyán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肾炎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
肠炎chángyán ลำไส้อักเสบ
阑尾炎lán wĕi yán ไส้ติ่งอักเสบ
急性阑尾炎jí xìng lán wěi yán ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
慢性阑尾炎màn xìng lán wěi yán ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
脑溢血nǎoyìxuè เส้นเลือดแตกในสมอง

 

 

คำศัพท์น่ารู้