คำว่า ' ไตวาย ' ในภาษาจีน คือ 肾衰竭 ( shèn shuāi jié )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肾衰竭

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
阑尾炎lán wĕi yán ไส้ติ่งอักเสบ
急性阑尾炎jí xìng lán wěi yán ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
慢性阑尾炎màn xìng lán wěi yán ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
脑溢血nǎoyìxuè เส้นเลือดแตกในสมอง
肾炎shènyán ไตอักเสบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้