คำว่า ' หลอดลมอักเสบ ' ในภาษาจีน คือ 支气管炎 ( zhī qì guǎn yán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 支气管炎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
急性阑尾炎jí xìng lán wěi yán ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
慢性阑尾炎màn xìng lán wěi yán ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
脑溢血nǎoyìxuè เส้นเลือดแตกในสมอง
肾炎shènyán ไตอักเสบ
肾衰竭shèn shuāi jié ไตวาย

 

 

คำศัพท์น่ารู้