คำว่า ' พยาธิใบไม้ที่ปอด ' ในภาษาจีน คือ 肺蛭 ( fèi zhì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肺蛭

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
肾衰竭shèn shuāi jié ไตวาย
支气管炎zhī qì guǎn yán หลอดลมอักเสบ
肺气肿fèi qì zhǒn โรคปอดพองลม
肺炎fèi yán ปอดอักเสบ
肺癌fèi ái มะเร็งปอด

 

 

คำศัพท์น่ารู้