คำว่า ' ปอดอักเสบ ' ในภาษาจีน คือ 肺炎 ( fèi yán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肺炎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
支气管炎zhī qì guǎn yán หลอดลมอักเสบ
肺气肿fèi qì zhǒn โรคปอดพองลม
肺蛭fèi zhì พยาธิใบไม้ที่ปอด
肺癌fèi ái มะเร็งปอด
肝癌gān’ái โรคมะเร็งตับ

 

 

คำศัพท์น่ารู้