คำว่า ' มะเร็งปอด ' ในภาษาจีน คือ 肺癌 ( fèi ái )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肺癌

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
肺气肿fèi qì zhǒn โรคปอดพองลม
肺蛭fèi zhì พยาธิใบไม้ที่ปอด
肺炎fèi yán ปอดอักเสบ
肝癌gān’ái โรคมะเร็งตับ
肝炎gān yán ตับอักเสบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้