คำว่า ' คลอดบุตร ' ในภาษาจีน คือ 分娩 ( fēn miǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 分娩

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
肺炎fèi yán ปอดอักเสบ
肺癌fèi ái มะเร็งปอด
肝癌gān’ái โรคมะเร็งตับ
肝炎gān yán ตับอักเสบ
肝硬变gān yìng biàn ตับแข็ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้