คำว่า ' ทารกตายในครรภ์ ' ในภาษาจีน คือ 死胎 ( sǐ tāi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 死胎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
肝炎gān yán ตับอักเสบ
肝硬变gān yìng biàn ตับแข็ง
分娩fēn miǎn คลอดบุตร
怀孕huái yùn ตั้งครรภ์
流产liú chǎn แท้ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้