คำว่า ' เยื่อบุช่องท้อง ' ในภาษาจีน คือ 腹膜 ( fù mó )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 腹膜

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
痢疾lì jí บิด
便秘biàn mì ท้องผูก
拉肚子lādùzǐ ท้องร่วง
胃气胀wèi qì zhàng ท้องอืดท้องเฟ้อ
胃病wèibìng โรคกระเพาะ

 

 

คำศัพท์น่ารู้