คำว่า ' แผลเปื่อย บาดแผลที่พุพอง ' ในภาษาจีน คือ 溃疡 ( kuì yáng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 溃疡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
胃气胀wèi qì zhàng ท้องอืดท้องเฟ้อ
胃病wèibìng โรคกระเพาะ
腹膜fù mó เยื่อบุช่องท้อง
腹膜炎fùmóyán เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
yáng แผล

 

 

คำศัพท์น่ารู้