คำว่า ' แผลกระเพาะอาหาร ' ในภาษาจีน คือ 胃溃疡 ( wèikuìyáng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 胃溃疡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
胃病wèibìng โรคกระเพาะ
腹膜fù mó เยื่อบุช่องท้อง
腹膜炎fùmóyán เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
yáng แผล
溃疡kuì yáng แผลเปื่อย บาดแผลที่พุพอง

 

 

คำศัพท์น่ารู้