คำว่า ' กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ' ในภาษาจีน คือ 慢性胃炎 ( màn xìng wèi yán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 慢性胃炎

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรค อาการเจ็บป่วย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
腹膜fù mó เยื่อบุช่องท้อง
腹膜炎fùmóyán เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
yáng แผล
溃疡kuì yáng แผลเปื่อย บาดแผลที่พุพอง
胃溃疡wèikuìyáng แผลกระเพาะอาหาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้