คำว่า ' สีดำ ' ในภาษาจีน คือ 黑色 ( hēisè )


  



การเขียนภาษาจีน คำว่า 黑色

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 




ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 




คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
深蓝色shēnlánsè สีน้ำเงิน
绿色lǜsè สีเขียว
浅绿色qiǎnlǜsè สีเขียวอ่อน
白色báisè สีขาว
灰色huīsè สีเทา

 

 

คำศัพท์น่ารู้