คำว่า ' แผนกลงทะเบียน ' ในภาษาจีน คือ 挂号处 ( guà hào chù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 挂号处

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
泡病号pàobìnghào ป่วยการเมือง
医院yī yuàn โรงพยาบาล
挂号guà hào ลงทะเบียน
住院zhù yuàn พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
出院chū yuàn ออกจากโรงพยาบาล

 

 

คำศัพท์น่ารู้