คำว่า ' ออกจากโรงพยาบาล ' ในภาษาจีน คือ 出院 ( chū yuàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 出院

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
泡病号pàobìnghào ป่วยการเมือง
医院yī yuàn โรงพยาบาล
挂号guà hào ลงทะเบียน
挂号处guà hào chù แผนกลงทะเบียน
住院zhù yuàn พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

 

คำศัพท์น่ารู้