คำว่า ' แผนกผู้ป่วยใน ' ในภาษาจีน คือ 住院处 ( zhù yuàn chù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 住院处

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
医院yī yuàn โรงพยาบาล
挂号guà hào ลงทะเบียน
挂号处guà hào chù แผนกลงทะเบียน
住院zhù yuàn พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
出院chū yuàn ออกจากโรงพยาบาล

 

 

คำศัพท์น่ารู้