คำว่า ' อายุรกรรม ' ในภาษาจีน คือ 内科 ( nèi kē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 内科

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
挂号guà hào ลงทะเบียน
挂号处guà hào chù แผนกลงทะเบียน
住院zhù yuàn พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
出院chū yuàn ออกจากโรงพยาบาล
住院处zhù yuàn chù แผนกผู้ป่วยใน

 

 

คำศัพท์น่ารู้