คำว่า ' คลีนิก ' ในภาษาจีน คือ 诊所 ( zhěn suǒ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 诊所

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
出院chū yuàn ออกจากโรงพยาบาล
住院处zhù yuàn chù แผนกผู้ป่วยใน
内科nèi kē อายุรกรรม
病房bìngfáng ห้องผู้ป่วย
病床bìngchuáng เตียงผู้ป่วย

 

 

คำศัพท์น่ารู้