คำว่า ' x-ray ' ในภาษาจีน คือ 照x关盘 ( zhàoguānpán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 照x关盘

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
急诊室 jí zhěn shì ห้องฉุกเฉิน
口罩kǒu zhào ผ้าปิดปาก
吃药chīyào กินยา
打针dǎzhēn ฉีดยา
针灸zhēnjiǔ ฝังเข็ม

 

 

คำศัพท์น่ารู้