คำว่า ' การตรวจอัลตราซาวด์ ' ในภาษาจีน คือ 超声波检查 ( chāoshēng bōjiǎnchá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 超声波检查

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
口罩kǒu zhào ผ้าปิดปาก
吃药chīyào กินยา
打针dǎzhēn ฉีดยา
针灸zhēnjiǔ ฝังเข็ม
照x关盘zhàoguānpán x-ray

 

 

คำศัพท์น่ารู้