คำว่า ' ทันตกรรม ' ในภาษาจีน คือ 牙科 ( yá kē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 牙科

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
针灸zhēnjiǔ ฝังเข็ม
照x关盘zhàoguānpán x-ray
超声波检查chāoshēng bōjiǎnchá การตรวจอัลตราซาวด์
动手术dòngshǒushù ผ่าตัด
外科wàikē ศัลยกรรม

 

 

คำศัพท์น่ารู้