คำว่า ' จิตเวช ' ในภาษาจีน คือ 精神科 ( jīngshénkē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 精神科

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
照x关盘zhàoguānpán x-ray
超声波检查chāoshēng bōjiǎnchá การตรวจอัลตราซาวด์
动手术dòngshǒushù ผ่าตัด
外科wàikē ศัลยกรรม
牙科yá kē ทันตกรรม

 

 

คำศัพท์น่ารู้