คำว่า ' จักษุแพทย์ ' ในภาษาจีน คือ 眼科 ( yǎnkē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 眼科

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
超声波检查chāoshēng bōjiǎnchá การตรวจอัลตราซาวด์
动手术dòngshǒushù ผ่าตัด
外科wàikē ศัลยกรรม
牙科yá kē ทันตกรรม
精神科jīngshénkē จิตเวช

 

 

คำศัพท์น่ารู้