คำว่า ' งดอาหาร ' ในภาษาจีน คือ 禁食 ( jìnshí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 禁食

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
黑膏药hēi gāoyao กอเอี๊ยะ
拐杖guǎizhàng ไม้เท้า
轮椅lúnyǐ เก้าอี้เข็น
担架dānjià เปลหาม
并发症bìngfāzhèng โรคแทรกซ้อน

 

 

คำศัพท์น่ารู้