คำว่า ' จับชีพจร ' ในภาษาจีน คือ 诊脉 ( zhěnmài )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 诊脉

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
担架dānjià เปลหาม
并发症bìngfāzhèng โรคแทรกซ้อน
禁食jìnshí งดอาหาร
急救jíjiù ปฐมพยาบาล
理疗zhìliáo กายภาพบำบัด

 

 

คำศัพท์น่ารู้