คำว่า ' ตรวจไข้ ' ในภาษาจีน คือ 诊察 ( zhěnchá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 诊察

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
诊脉zhěnmài จับชีพจร
打脉dǎmài วัดชีพจร
测血压cèxiěyā วัดความดัน
量体温liàngtǐwēn วัดอุณหภูมิ
体检tǐjiǎn ตรวจสุขภาพ

 

 

คำศัพท์น่ารู้