คำว่า ' ถ่ายเลือด ' ในภาษาจีน คือ 输血 ( shūxuè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 输血

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
量体温liàngtǐwēn วัดอุณหภูมิ
体检tǐjiǎn ตรวจสุขภาพ
诊察zhěnchá ตรวจไข้
诊断zhěnduàn วินิจฉัยโรค
验血yànxuè ตรวจเลือด

 

 

คำศัพท์น่ารู้