คำว่า ' ให้น้ำเกลือ ' ในภาษาจีน คือ 打点滴 ( dǎdiǎndī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 打点滴

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
验血yànxuè ตรวจเลือด
输血shūxuè ถ่ายเลือด
验光yànguāng ตรวจสายตา
验小便yàn xiǎobiàn ตรวจปัสสาวะ
验大便yàn dàbiàn ตรวจอุจาระ

 

 

คำศัพท์น่ารู้