คำว่า ' รับประทานยา ' ในภาษาจีน คือ 服药 ( fúyào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 服药

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
输血shūxuè ถ่ายเลือด
验光yànguāng ตรวจสายตา
验小便yàn xiǎobiàn ตรวจปัสสาวะ
验大便yàn dàbiàn ตรวจอุจาระ
打点滴dǎdiǎndī ให้น้ำเกลือ

 

 

คำศัพท์น่ารู้