คำว่า ' วันละ 3 ครั้ง ' ในภาษาจีน คือ 一天三次 ( yītiān sāncì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 一天三次

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
验小便yàn xiǎobiàn ตรวจปัสสาวะ
验大便yàn dàbiàn ตรวจอุจาระ
打点滴dǎdiǎndī ให้น้ำเกลือ
服药fúyào รับประทานยา
服用fúyòng รับประทานยา

 

 

คำศัพท์น่ารู้