คำว่า ' ครั้งละ 1 เม็ด ' ในภาษาจีน คือ 每次一片 ( měicì yīpiàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 每次一片

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
验大便yàn dàbiàn ตรวจอุจาระ
打点滴dǎdiǎndī ให้น้ำเกลือ
服药fúyào รับประทานยา
服用fúyòng รับประทานยา
一天三次yītiān sāncì วันละ 3 ครั้ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้