คำว่า ' ก่อนอาหาร ' ในภาษาจีน คือ 饭前服用 ( fànqián fúyòng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 饭前服用

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
打点滴dǎdiǎndī ให้น้ำเกลือ
服药fúyào รับประทานยา
服用fúyòng รับประทานยา
一天三次yītiān sāncì วันละ 3 ครั้ง
每次一片měicì yīpiàn ครั้งละ 1 เม็ด

 

 

คำศัพท์น่ารู้