คำว่า ' ทานเมื่อปวด ' ในภาษาจีน คือ 痛的时候服用 ( tòngdeshíhòu shǐyòng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 痛的时候服用

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
服用fúyòng รับประทานยา
一天三次yītiān sāncì วันละ 3 ครั้ง
每次一片měicì yīpiàn ครั้งละ 1 เม็ด
饭前服用fànqián fúyòng ก่อนอาหาร
饭后服用fànhòu fúyòng หลังอาหาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้