คำว่า ' ก่อนนอน ' ในภาษาจีน คือ 睡觉前服用 ( Shuìjiào qián fúyòng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 睡觉前服用

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
大夫dài fu หมอ
医生yī shēng หมอ

 

 

คำศัพท์น่ารู้