คำว่า ' หมอ ' ในภาษาจีน คือ 大夫 ( dài fu )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 大夫

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงพยาบาล)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
睡觉前服用Shuìjiào qián fúyòng ก่อนนอน
医生yī shēng หมอ

 

 

คำศัพท์น่ารู้