คำว่า ' อารมณ์ ' ในภาษาจีน คือ 情绪 ( qíngxù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 情绪

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อารมณ์ และความรู้สึก)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
寂寞jìmò เหงา
丢脸diūliǎn เสียหน้า
方便fāngbiàn สะดวก
开心kāixīn สบายใจ
舒服shūfu สบาย

 

 

คำศัพท์น่ารู้