คำว่า ' คนขับรถ ' ในภาษาจีน คือ 司机 ( sījī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 司机

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
演员yǎnyuán นักแสดง
兽医shòuyī สัตวแพทย์
音乐家yīnyuèjiā นักดนตรี
翻译人员fānyìrényuán ล่าม
电工diàngōng ช่างไฟฟ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้