คำว่า ' พอใจ ' ในภาษาจีน คือ 满意 ( mǎnyì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 满意

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อารมณ์ และความรู้สึก)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
放心fàngxīn วางใจ
困难kùnnán ลำบาก
急忙jímáng รีบร้อน
讨厌tǎoyàn รำคาญ
难受nánshòu ไม่สบายใจ

 

 

คำศัพท์น่ารู้