คำว่า ' เคยชิน ' ในภาษาจีน คือ 习惯 ( xíguàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 习惯

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อารมณ์ และความรู้สึก)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
灰心huīxīn ท้อแท้
吃惊chījīng ตกใจ
高兴gāoxìng ดีใจ
感动gǎndòng ซาบซึ้ง
痛心tòngxīn เจ็บใจ

 

 

คำศัพท์น่ารู้