คำว่า ' กลัว ' ในภาษาจีน คือ 怕 ( pà )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 怕

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อารมณ์ และความรู้สึก)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
习惯xíguàn เคยชิน
想念xiǎngniàn คิดถึง
压力yālì ความกดดัน
hèn เกลียด
担心dānxīn กังวล

 

 

คำศัพท์น่ารู้