คำว่า ' ความในใจ ' ในภาษาจีน คือ 心事 ( xīnshì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 心事

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อารมณ์ และความรู้สึก)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
想念xiǎngniàn คิดถึง
压力yālì ความกดดัน
hèn เกลียด
担心dānxīn กังวล
กลัว

 

 

คำศัพท์น่ารู้