คำว่า ' สิงโต ' ในภาษาจีน คือ 狮子 ( Shīzi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 狮子

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สัตว์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
猴子Hóuzi ลิง
Xióng หมี
老虎Lǎohǔ เสือ
Gǒu สุนัข
Māo แมว

 

 

คำศัพท์น่ารู้