คำว่า ' ลิงอุรังอุตัง ' ในภาษาจีน คือ 猩猩 ( Xīngxīng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 猩猩

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สัตว์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
大猩猩Dà xīngxīng ลิงกอริลลา
黑猩猩Hēixīngxīng ลิงชิมแปนซี
牦牛Máo niú จามรี
北极熊Běijíxióng หมีขั้วโลกเหนือ
浣熊Huànxióng แร็กคูน

 

 

คำศัพท์น่ารู้