คำว่า ' สอง ' ในภาษาจีน คือ 二 ( èr )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 二

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลข)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
líng ศูนย์
หนึ่ง
sān สาม
สี่
ห้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้