คำว่า ' สิบสาม ' ในภาษาจีน คือ 十三 ( Shísān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 十三

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลข)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
แปด
jiǔ เก้า
shí สิบ
十一shíyī สิบเอ็ด
十二shíèr สิบสอง

 

 

คำศัพท์น่ารู้