คำว่า ' วิศวกรคอมพิวเตอร์ ' ในภาษาจีน คือ 电脑工程师 ( diànnǎogōngchéngshī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 电脑工程师

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
政治家zhèngzhìjiā นักการเมือง
导演dǎoyǎn ผู้กำกับการแสดง
园丁yuándīng คนทำสวน
邮递员yóudìyuán บุรุษไปรษณี
消防员xiāofángyuán พนักงานดับเพลิง

 

 

คำศัพท์น่ารู้