คำว่า ' เจ็ดสิบ ' ในภาษาจีน คือ 七十 ( qīshí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 七十

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลข)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
二十二èrshíèr ยี่สิบสอง
三十sānshí สามสิบ
四十sìshí สี่สิบ
五十wǔshí ห้าสิบ
六十liùshí หกสิบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้