คำว่า ' หนึ่งหมื่น ' ในภาษาจีน คือ 一万 ( yíwàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 一万

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลข)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
七十qīshí เจ็ดสิบ
八十bāshí แปดสิบ
九十jiǔshí เก้าสิบ
一百yìbǎi หนึ่งร้อย
一千yìqiān หนึ่งพัน

 

 

คำศัพท์น่ารู้